De grote watersnood van Marken

Eeuwenlang was het water vijand én bondgenoot van de Markers: enerzijds vaak overstromingen, anderzijds de visserij als belangrijkste bron van inkomsten. In 1916, nu een eeuw geleden, ging het goed mis: hoogtij en een zware noordwesterstorm joegen het zoute water van de Zuiderzee over de dijken.

Hoewel men op Marken rekening hield met overstromingen -de woningen stonden op terpen of palen- spoelden er huizen weg en vielen er zestien slachtoffers te betreuren. Het waterpeil bereikte een hoogte van 2.90 meter boven NAP, waardoor vrijwel het hele eiland onder liep, ook de plek waar het Marker Museum staat. Tot en met 1 november 2016 is in het museum een tentoonstelling te zien over de grote watersnood. De vele geëxposeerde foto’s vertellen een droevig verhaal.

 

Marker Museum

Kerkbuurt 44-47, Marken 

www.markermuseum.nl

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's