Donatus viert jubileum met ‘Oren van steen’

In het kader van het 160 jarig bestaan van Donatus Verzekeringen heeft het jubilerende bedrijf een boek laten uitgeven dat handelt over divers cultureel erfgoed. In zijn functie als voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds heeft mr. Pieter van Vollenhoven vorige week het eerste exemplaar van Oren van Steen in ontvangst mogen nemen. Laatstgenoemde wijst in z’n voorwoord onder andere op het belang van instandhoudingsubsidies van de overheid, omdat er zo ook geld uit het bedrijfsleven beschikbaar komt. ‘Investeren levert meer op dan bezuinigen! Dit boek is ook een middel om draagvlak te creëren voor ons erfgoed in brede zin. Elk initiatief daartoe kan op mijn steun rekenen’, aldus Van Vollenhoven.

Het boek bevat 24 onorthodoxe verhalen over evenzoveel rijksmonumenten. De illustratie van de verhalen bestaat uit oogstrelende fotografie en fraaie vormgeving. Door zijn robuuste formaat van 30 bij 30 is het bij uitstek een koffietafelexemplaar. Het wordt na openslaan echter wel lastig het boek weer weg te leggen. De foto’s trekken je naar binnen en de vreemde invalshoeken en denklijnen van het begeleidend proza laten je niet meer los. Uit elke provincie worden twee gebouwen besproken, waardoor het boek ook een weliswaar fragmentarische maar interessante dwarsdoorsnede geeft van de Nederlandse geschiedenis.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's