Cultureel Erfgoed convenant

Onlangs hebben de directeuren Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten en Cees van ‘t Veen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Hierdoor kunnen verschillende gebieden en gebouwen in Nederland in hun oorspronkelijke cultuurhistorische staat worden behouden, gerenoveerd en hersteld, waardoor bezoekers opnieuw kunnen genieten van het erfgoed zoals het ooit bedoeld was.

In het uitvoeringsprogramma dat hoort bij de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst is zowel aandacht voor uitwisseling en ontwikkeling van kennis tussen beide organisaties, maar ook voor publieksgerichte activiteiten.

De eerste versie van het convenant uit 2004 was vooral gericht op archeologie, maar is nu verbreed met historische gebouwen, inclusief hun interieurs, monumentaal groen en historische cultuurlandschappen.

Eén van de projecten van het uitvoeringsprogramma is de restauratie van kasteel Eerde. Een eerder geslaagd gezamenlijk project is de visualisering van de Romeinse villa op de Sint Jansberg in het Limburgse Gennep. Door middel van een stalen skelet is zichtbaar gemaakt hoe het gebouw er bijna 2000 jaar geleden uitzag.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's