Belang amateurarcheologen onderschat

Hoewel er sinds de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) veel is verbeterd, geven de Vereniging van vrijwilligers in de archeologie en de Federatie Instandhouding monumenten in een brief aan staatssecretaris Zijlstra van OCW aan nog de nodige zorgen te hebben.

Zo constateert men weinig zicht te hebben op de kwaliteit van gemeentelijke archeologische monumentenzorg en wordt er aangegeven dat opdrachtgevers en burgers weinig houvast hebben bij het beoordelen van archeologische bedrijven. Beide organisaties concluderen ten slotte dat bijdragen van amateurarcheologen en vrijwilligers te weinig aandacht krijgen en veel meer kunnen worden benut.

Lees hier de brief

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's