Onbekende Rembrandt nu in museum

In Museum Het Rembrandthuis is sinds kort een onbekend schilderij van Rembrandt te zien. Het kleine paneel Oude man met baard stamt uit ongeveer 1630, het eind van zijn Leidse periode. Het Rembrandthuis krijgt het schilderij in bruikleen van een particuliere verzamelaar.

Het onderzoek van het schilderij en de toeschrijving aan Rembrandt hebben plaatsgevonden onder leiding van Ernst van de Wetering (emeritus hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en hoofd van het Rembrandt Research Project), in nauwe samenwerking met Martin Bijl (restaurator), Joris Dik (hoogleraar aan de TU Delft) en Koen Janssens (hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen).

 

Ernst van de Wetering is overtuigd van de authenticiteit van dit werk op grond van de schildertechnische overeenkomsten met Rembrandts schilderijen van omstreeks 1630. Bovendien is van het schilderij een kopie bekend, die door een leerling in Rembrandts atelier moet zijn gemaakt. Op een reproductieprent uit 1633 is dezelfde voorstelling weergegeven, met de vermelding dat Rembrandt daarvan de maker is. Bovendien is uit technisch onderzoek gebleken dat zich onder het verfoppervlak een onvoltooid zelfportret van Rembrandt bevindt.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's