Collectie amateurarcheoloog in RMO

Op de afdeling ‘Archeologie van Nederland’ van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden opent op 16 december de tentoonstelling ‘100.000 uur archeologie. Verzamelen op de Veluwe’.

Te zien is de collectie van amateurarcheoloog en verzamelaar Eduard Zuurdeeg. Die omvat honderden stenen pijlpuntjes en scherven, maar ook oud aardewerk, klokbekers en bijlen, grote maalstenen, Romeinse munten en middeleeuwse wijnflessen. Zuurdeegs collectie is het resultaat van 60 jaar intensief verzamelen. De verzameling vormt een uniek archeologisch document, dat het verhaal vertelt van 50.000 jaar bewoning op en rondom de Veluwe. De expositie is te zien tot 18 november 2012.

De voorwerpen en documentatie van Zuurdeegs verzameling staan symbool voor de passie en inzet van de amateurarcheologen in Nederland. Hun kennis en inzet is van onschatbare waarde voor dit vakgebied. Niet alleen vanwege de ontdekking van voorwerpen en nieuwe vindplaatsen, maar ook voor de bescherming van het Nederlands archeologisch erfgoed in het algemeen. Met deze tentoonstelling (als onderdeel van de vaste afdeling ‘Archeologie van Nederland’) beoogt het Rijksmuseum van Oudheden zowel amateurarcheologie en wetenschap, als regionale en nationale archeologie nader bijeen te brengen.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's