Inspiratie uit Nederlands-Indië

Het Louis Couperus museum presenteert ‘Inspiratie uit Nederlands-Indië: Louis Couperus, Isaac Israels, en H.P. Berlage’. Deze tentoonstelling laat schilderijen, schetsen, tekeningen en beschrijvingen zien van de drie kunstenaars.

 

In de jaren 1921 – 1923 trokken de schrijver Louis Couperus (1863 – 1923), de schilder Isaac Israels (1865 – 1934) en de architect H. P. Berlage (1856 – 1923) alle drie naar Nederlands-Indië. Couperus schreef artikelen voor de Haagsche Post, die later werden gebundeld in het boek ‘Oostwaarts’. Israels tekende schetsboeken vol, maakte schilderijen en grafiek en schreef brieven. Berlage schetste de inheemse architectuur en hield een dagboek bij dat pas later werd gepubliceerd: ‘Mijn Indische reis, gedachten over cultuur en kunst’.

 

Israels en Couperus ontmoetten elkaar op de boot van Java naar Bali. H. P. Berlage en Couperus hadden al veel eerder met elkaar te maken; aan het eind van de negentiende eeuw ontwierp Berlage twee boekbanden voor Couperus. Tijdens deze tentoonstelling worden hun reisindrukken vergeleken.

 

Louis Couperus Museum
Expositieperiode: 3 juni t/m 6 november

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's