Archeologische vondsten uit Gouden Eeuw

In het Zeeuws Maritiem muZEEum zijn bijzondere vondsten te zien van de stadsopgraving uit het stadsdeel Scheldekwartier.

 

In de Gouden Eeuw leefden ambachtslieden en arbeiders broederlijk naast kapiteins, handelslieden en bewindhebbers. Vlissingen beleefde in de 17e en in de eerste helft van de 18e eeuw een grote economische bloei onder impuls van de beruchte kaapvaart en de succesvolle koopvaardij van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en vooral de West-Indische Compagnie.

 

De verschillende soorten vondsten, zoals aardewerk schalen, bakken, ander servies en huisraad, geven een interessant beeld van het dagelijks leven van arme en rijke bewoners van dit stadsdeel. Er zijn ook zeldzame topstukken te zien zoals een porseleinen bord uit Japan en een faience schaaltje uit Italië. De vondsten zijn in 2007 en 2008 gevonden bij een grote stadskernopgraving.

 

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's