Tentoonstelling markeert historisch moment

Haarlem, vrijdag 15 april 2011 – In het Frans Hals Museum heeft vandaag de officiële overdracht plaatsgevonden van de grootste gift in de recente museumgeschiedenis. Het Elisabeth van Thüringenfonds schenkt 11 kunstwerken uit de 16de, 17de en 18de eeuw aan de Gemeente Haarlem en het Frans Hals Museum. Onder de geschonken werken bevindt zich een groot en zeldzaam groepsportret van Frans Hals. De totale waarde van de schenking bedraagt minimaal 100 miljoen euro. De werken zijn tot en met 10 juli te zien in de tentoonstelling Een groots gebaar.

 

De geschonken werken, waaronder de spectaculaire groepsportretten van de regenten en regentessen van het St. Elisabeths of Groote Gasthuis van Frans Hals en Johannes Verspronck, waren al langer te zien in het Frans Hals Museum. Ze waren te leen van het Elisabeth van Thüringenfonds. De bestuurders van dit fonds zijn de directe erfgenamen van de mannen en vrouwen die Hals en Verspronck in hun schilderijen portretteerden. Dankzij de buitengewoon genereuze schenking van het Elisabeth van Thüringenfonds worden de belangrijkste werken uit deze verzameling nu eigendom van de Gemeente Haarlem, en daarmee onderdeel van de museumcollectie. Directeur Karel Schampers van het Frans Hals Museum: “Een grotere of belangwekkendere gift is nauwelijks denkbaar – al was het alleen maar omdat iconische groepsportretten als die van Hals en Verspronck zich allemaal in museale collecties bevinden en niet meer op de markt zullen komen.”

 

In vier eeuwen verzameld

Er zijn verschillende redenen waarom het Elisabeth van Thüringenfonds besloot om de 11 belangrijkste werken uit hun collectie te schenken aan het Frans Hals Museum en de Gemeente Haarlem. Peter van Barneveld, Regent van het Elisabeth van Thüringenfonds en bestuursvoorzitter van het Kennemer Gasthuis: “Deze topstukken behoren tot het cultureel erfgoed van de gemeente Haarlem én van Nederland. De werken hebben aandacht en onderhoud nodig. Ze horen thuis op een plek waar zij goed tot hun recht komen, en waar ze voor altijd voor het publiek te bewonderen zijn. Het Frans Hals Museum is daarvoor de beste plek.”

De collectie ontstond vierhonderd jaar geleden, als kunstverzameling van het St. Elisabeths of Groote Gasthuis. De verzamelde schilderijen en de kunst- en historische voorwerpen zijn in 1977 ondergebracht in het Elisabeth van Thüringenfonds, die het beheer over deze collectie voert. In dit fonds zitten vertegenwoordigers van zowel het Kennemer Gasthuis uit Haarlem als de gemeente Haarlem.

 

Een cadeautje van 100 miljoen

De schenking omvat naast de genoemde groepsportretten van Frans Hals en Johannes Verspronck, twee werken van Maerten van Heemskerck, alsmede schilderijen van Dirck Hals, Cornelis Cornelisz van Haarlem, Nicolaes Roosendaal, Adriaan Backer, Frans Decker en een navolger van Joachim Patenier. Ook schenkt het Elisabeth van Thüringenfonds een beschilderde charterkist van het Elisabeths Gasthuis, uit circa 1625.

Twee schilderijen zullen binnenkort door het Frans Hals Museum worden gerestaureerd: de Regenten van het St. Elisabeths of Groote Gasthuis van Frans Hals en het Gezicht op Rome met de barmhartige Samaritaan van Maerten van Heemskerck.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's