Onder de loep

Onder de loep

Tentoonstelling over de restauratie van vijf schilderijen van het Frans Hals Museum

5 november 2010 t/m 30 januari 2011

 

Vijf schilderijen van het Frans Hals Museum hebben recent een gedaantewisseling ondergaan. Medewerkers van het museum hebben twee jaar gewerkt aan de restauratie van werken van Cornelis Dusart, Pieter de Grebber, Cornelis van Wieringen, Karel van Mander en en van een schilder uit de omgeving van Adriaen Brouwer. In de tentoonstelling Onder de loep krijgen bezoekers een beeld van het hele restauratieproces. Met korte teksten, foto’s en digitale presentaties wordt uitleg gegeven bij elke restauratie.

 

Al sinds de oprichting van het Frans Hals Museum in 1913 heeft het museum een aparte restauratie afdeling. In de loop der jaren is veel veranderd op het gebied van restauratiepraktijk. De onderzoekstechnieken zijn sterk verbeterd en er wordt op een terughoudende manier, met veel respect voor de originele verflaag, gerestaureerd.

 

Unieke aanpak per project

Voordat een schilderij gerestaureerd kan worden, vindt uitgebreid onderzoek plaats om vast te stellen wat er in het verleden aan de schilderijen is gedaan en wat origineel is en wat later is toegevoegd. De conditie van het schilderij wordt nauwkeurig bekeken en er wordt een restauratieplan opgesteld. Elk schilderij vraagt om een eigen aanpak, afhankelijk van de problemen die zich voordoen. Zo kan het nodig zijn om de drager, het doek of paneel waarop het schilderij is vervaardigd, te behandelen, om losse verf vast te zetten, vernis af te nemen en om oude, verkleurde overschilderingen of retouches te verwijderen.

 

Een zeer omvangrijke restauratie was bijvoorbeeld die van De tabakskroeg een paneel dat aanvankelijk toegeschreven was aan Adriaen Brouwer, één van de beroemdste boerengenreschilders uit de 17de eeuw. In de vorige eeuw heeft men geprobeerd het kromgetrokken houten paneel weer vlak te maken. Daar gebruikte men een ingrijpende methode voor: het zogenaamde parketteren. Het paneel werd vanaf de achterzijde met een schaaf dunner gemaakt en afgevlakt. Vervolgens werd er een houten lattenconstructie, het zogenaamde parket, opgelijmd. Deze methode heeft uiteindelijk gezorgd voor schade aan het paneel: in de loop der jaren zijn verschillende barsten in het hout en in de verflaag ontstaan.

 

Bij de meest recente restauratie is dit probleem aangepakt. Het parket is van de achterzijde verwijderd en er is een nieuwe flexibele en lichtere constructie aangebracht. Daarna konden de barsten in het paneel worden opgevuld en geretoucheerd.

 

Tentoonstelling, rondleidingen en lezingen

De bescheiden presentatie in het Frans Hals Museum omvat vijf gerestaureerde schilderijen: De tabakskroeg van een schilder uit de omgeving Adriaen Brouwer, Het drinkgelag van Cornelis Dusart, De profeet Elisa weigert de gaven van Naäman van Pieter de Grebber, De inneming van Damiate van Cornelis van Wieringen en De aanbidding van de herders van Karel van Mander. Digitale presentaties laten zien hoe het restauratieproces verliep.

Bezoekers kunnen museummedewerkers ook ontmoeten: op verschillende momenten tijdens de tentoonstelling zullen de restauratoren een lezing geven en publieksvragen beantwoorden (data volgen op de website www.franshalsmuseum.nl).

Elke zondagmiddag om 14.00 uur zijn er gratis rondleidingen voor bezoekers van het museum. Om de week zal ‘restauratie’ het onderwerp van de rondleiding zijn. Aanmelden is niet nodig, vol is vol.

 

Kinderworkshops in de Kerstvakantie

Op 21, 23, 28 en 30 december zijn van 14.00 tot 16.00 uur speciale kinderworkshops met als thema schilderijenrestauraties te volgen. Voor kinderen van 7 – 12 jaar. Kosten € 7,50 (toegang inbegrepen). Voor informatie en reserveringen zie www.franshalsmuseum.nl.

 

Sponsor

Deze restauraties zijn mede mogelijk gemaakt door de steun van de BankGiro Loterij.

Frans Hals Museum

Groot Heiligland 62, Haarlem

Telefoon 023 511 57 75

www.franshalsmuseum.nl

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's