Middeleeuwse resten gevonden in Domburg

Middeleeuwse resten gevonden in Domburg

 

De nieuwbouw van obs De Golfslag Domburg gaat binnenkort van start. De nieuwe locatie is bijzonder. Het is de plek waar rond 1000 na Chr. één of meer families gewoond hebben. Er zijn resten gevonden van een erf met in het midden een huis.

De Walcherse Archeologische Dienst is momenteel bezig met een opgraving. Na het verwijderen van de bovengrond kwamen donkere en minder donkere, ronde, vierkante en langgerekte verkleuringen te voorschijn. (Afbeelding 1) Het gaat om opgevulde paalkuilen, kuilen en greppels of sloten. Het gaat zeker om paalkuilen die bij de plattegrond van een middeleeuws huis horen.

 

Het is op Walcheren de tweede keer dat (buiten een ringwalburg) een erf met de resten van een huis uit de Middeleeuwen is gevonden. De vondst is een belangrijke kenniswinst over onze geschiedenis.

Het voorbeeld op afbeelding 2 gaat om een huis dat in de ringwalburg in Oost-Souburg heeft gestaan. De opgraving in Domburg vindt op een korte afstand plaats van de voormalige ringwalburg van Domburg. De ringwalburgen zijn rond 900 na Chr. tegen de invallen van de Noormannen aangelegd.

 

In de komende dagen hoopt de Walcherse Archeologische Dienst ook resten van een huisplaats uit deze tijd bloot te leggen. De eerste sporen hiervan zijn namelijk al gevonden.

 

Bron: Gemeente Veere

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's