Zware regenval legt vroegmiddeleeuws schip bloot

Zware regenval legt vroegmiddeleeuws schip bloot

 

In Leidsche Rijn in de gemeente Utrecht zijn twee bijzondere vroegmiddeleeuwse schepen gevonden. Eén daarvan is een boot van 15 meter lang uit omstreeks 750 na Chr. Het is voor het eerst in Nederland dat een schip uit deze periode is gevonden. Het tweede schip dateert eveneens uit de vroege middeleeuwen en is rond het jaar 956 in de vaart gekomen. De boot is mogelijk door een calamiteit vergaan en daardoor zeer compleet bewaard gebleven. Ook dat is een unicum voor de weinige scheepsvondsten uit deze periode.

 

De vondst van het tweede schip is te danken aan de zware regenval van de afgelopen dagen. Het overvloedige regenwater spoelde grond van een talud, waardoor er delen van een houtconstructie zichtbaar werden. Een aanwezige kraanmachinist sloeg alarm waardoor de Utrechtse archeologen werden gewaarschuwd. Al snel werd duidelijk dat het om een vroegmiddeleeuws schip ging, jaarringonderzoek bevestigde dit. De bouw moet omstreeks het jaar 956 hebben plaatsgehad. Het naar schatting 20 meter lange vrachtschip is zeer goed geconserveerd. Zo is het breeuwsel, mos waarmee het schip waterdicht werd gemaakt, tussen de scheepsplanken nog aanwezig. Het hout is zelfs zo goed bewaard gebleven dat de bewerkingssporen van de scheepsbouwers na 1.000 jaar nog steeds zichtbaar zijn. Ook het schip uit 750 is goed geconserveerd. De specialisten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn dan ook zeer opgetogen over beide scheepsvondsten.

 

Vóór en na de Vikingen

De schepen liggen in de bedding van de middeleeuwse Rijn, die in die tijd van Wijk bij Duurstede via Utrecht naar de Noordzee stroomde. Ze verwijzen echter naar twee verschillende periodes uit de Utrechtse geschiedenis. Uit recent archeologisch onderzoek is namelijk gebleken dat ten tijde van het eerste schip, de oevers van de Rijn dichtbevolkt waren. Mede door de invallen van de Vikingen raakte het land in de negende eeuw verlaten. Pas in de tweede helft van de tiende eeuw keerde de rust weer en zou Utrecht uitgroeien tot de belangrijkste handelsplaats in de toenmalige rivierdelta. Het tweede schip kwam juist toen in de vaart.

 

Vikingrijn

De schepen zijn gevonden tijdens de aanleg van de Vikingrijn. Deze rivier, die in de oorspronkelijke loop van de middeleeuwse Rijn wordt uitgegraven, is een belangrijk onderdeel van het nieuwe Leidsche Rijn Park. In Leidsche Rijn zijn al eerder belangrijke archeologische vondsten gedaan, waaronder zes Romeinse schepen. Samen met de specialisten van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed onderzoekt de gemeente Utrecht of de nu gevonden schepen kunnen blijven liggen of op termijn moeten worden opgegraven. Tot die tijd worden ze weer toegedekt.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's