Opgraving Swifterbant ouder dan verwacht

Opgraving Swifterbant ouder dan verwacht

 

De archeologische opgraving in Swifterbant ligt op schema. Medio augustus zijn er al 25.000 stukjes vuursteen gevonden, 50 haardkuilen en verschillende pollen en zaden. De gevonden voorwerpen zijn 2.000 jaar ouder dan gedacht en worden gedateerd op ongeveer 7.000 jaar voor Christus. Zaterdag 28 augustus kunnen belangstellenden op de vindplaats komen kijken.
Aan de hand van de aangetroffen voorwerpen is een goede reconstructie te maken van het landschap zoals het er uitzag op het moment dat het onder water liep. Er blijken mensen te hebben gewoond die vuursteen hebben bewerkt en pijlen hebben gemaakt, die werden gebruikt voor de jacht. 

Gedeputeerde Van Diessen van Flevoland: “De opgraving ligt op schema. Bijzonder is het dat we met de vondsten dichter bij de tijd van de mammoeten terecht zijn gekomen, dan bij de Romeinen. Ook weet het publiek ons te vinden tijdens de kijkdagen en op de website. Op 31 augustus bezoeken Europese archeologen de opgraving naar aanleiding van het grootste Europese archeologiecongres in Den Haag van de European Association Archaeologists.”

Publieksdag op 28 augustus
De provincie Flevoland nodigt belangstellenden in archeologie uit komende zaterdag naar de vindplaats te komen. Op het opgravingterrein worden zaterdag 28 augustus van 10.00 uur – 16.00 uur verschillende activiteiten georganiseerd. Op deze publieksdag kan iedereen uitleg krijgen over het werk, meedoen aan activiteiten, vondsten laten zien aan de aanwezige archeologen en kijken hoe het dagelijkse leven in de Midden Steentijd eruit zag. Een aantal archeologische instanties uit de provincie is aanwezig met informatiestands. Het programma is te vinden op de website. Opgeven voor deze dag is niet nodig.

 

Achtergrondinformatie
Archeologen zijn aan de Bisonweg bij Swifterbant (gemeente Dronten) begonnen met een bijzondere opgraving. Waar straks op- en afritten van de N23 worden aangelegd, ligt op ongeveer 3 meter onder het maaiveld een duintop. Op deze duintop hebben ongeveer 9.000 jaar geleden al mensen gewoond. De opgraving wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Flevoland, met bijdagen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de gemeente Dronten, door Vestigia bv Archeologie & Cultuurhistorie, Archol bv en ADC ArcheoProjecten. De opgraving is naar verwachting op 1 november klaar. Het uiteindelijke archeologische rapport is over twee jaar klaar, nadat alle vondsten zijn onderzocht.  

 

Bron: Provincie Flevoland

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email

Gerelateerd

Vind alles op het gebied van

Verhalen en bevindingen in wat er vroeger allemaal heeft plaatsgevonden in musea, archieven en bibliotheken.

Alles op het gebied van opgravingen, tentoonstellingen, depots  en bijzondere bodemvondsten.

Wat gebeurt er op het gebied van oude, hedendaagse / eigentijdse kunst in musea, beurzen, beeldentuinen en galeries.

Hoe vind ik een fraai voorwerp voor mijn interieur of collectie, waar laat ik deze stukken taxeren / restaureren. 

Alle thema's