Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.

Tot en met 27 oktober wordt In het Grafter raadhuis door Museum In ’t Houten Huis slibaardewerk uit de Gouden Eeuw tentoongesteld, onderdeel van een grote expositie die gaat over symboliek, teksten en jaartallen op dit specifieke Noord-Hollandse aardewerk.
Op dit 17de-eeuwse aardewerk zijn jaartallen aangebracht die veelal een heuglijk feit melden, zoals een huwelijk of geboorte. De opschriften werden opgebracht op aardewerken schotels, grapen, kannen en bekers. In het museum zelf is een presentatie te zien met de titel Symbolen voor het oprapen