Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
Middeleeuwse resten gevonden in Domburg   De nieuwbouw van obs De Golfslag Domburg gaat binnenkort van start. De nieuwe locatie is bijzonder. Het is de plek waar rond 1000 na Chr. één of meer families gewoond hebben. Er zijn resten gevonden van een....
Zware regenval legt vroegmiddeleeuws schip bloot   In Leidsche Rijn in de gemeente Utrecht zijn twee bijzondere vroegmiddeleeuwse schepen gevonden. Eén daarvan is een boot van 15 meter lang uit omstreeks 750 na Chr. Het is voor het eerst in Nederland dat ....
Licht aan boord   Tot 14 februari 2011 is in het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot in Lelystad een nieuwe publiekspresentatie te zien: Licht aan boord. In dit historisch overzicht van scheepsverlichting is een selectie uit de circa 33.000 voorwerpen uit het d....
Nog één keer dwars door de dijk   Door de Westfriese Omringdijk worden deze zomer sleuven gegraven voor archeologisch onderzoek. Op woensdag 1 september biedt het hoogheemraadschap belangstellenden nog één keer de gelegenheid om tussen....
Opgraving Swifterbant ouder dan verwacht   De archeologische opgraving in Swifterbant ligt op schema. Medio augustus zijn er al 25.000 stukjes vuursteen gevonden, 50 haardkuilen en verschillende pollen en zaden. De gevonden voorwerpen zijn 2.000 jaar ouder dan g....
Nieuwe Romeinse en middeleeuwse vondsten in Nijmegen   Bij de opgravingen rondom Plein 1944 hebben de archeologen van Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen twee bijzondere vondsten gedaan. Op de Scheidemakershof is op een diepte van 3,5 meter ....
Twee archeologische tentoonstellingen in Den Haag   Tot en met maandag 4 oktober 2010 zijn er 2 archeologische tentoonstellingen in Den Haag. De tentoonstellingen ‘De opgegraven ruïne Madestein’ en ‘Archeologische vondsten in Den Haag&rsquo....
Vijf eeuwen oude veldfles ontdekt in Zwolle   Zwolle is een belangrijke historische vondst rijker: een Italiaanse aardewerken veldfles. Na grondig historisch onderzoek kan de fles gedateerd worden in de periode 1550-1650. De fles werd gevonden tijdens archeologi....