Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
Let op! Aanstaand weekend Open Monumentendag Open Monumentendag 2010 toont verscheidenheid van de 19e eeuw   Tijdens de Open Monumentendag, in het weekend van 11 en 12 september, zijn in circa 350 gemeenten in Nederland tussen de 3.000 en 4.000 monumenten gratis....
Monumentenweekend Zeeuws Museum Zaterdag 11 en zondag 12 september, gratis toegang   Kazematten, molens, kastelen en herenpanden, kortom alle panden die de tand des tijds hebben doorstaan worden landelijk zaterdag 11 en zondag 12 september opengesteld voor publi....
Archeologische vondsten Oude Goirleseweg De materialen die de archeologen hebben gevonden bij opgravingen aan de Oude Goirleseweg komen uit de vroege middeleeuwen.De gemeente maakt tijdens een persconferentie op 6 september bekend wat er precies gevonden is. Het zou ga....
Mooie vondsten na archeologisch onderzoek in EnkhuizenDe aanleg van het nieuwe riool door de binnenstad van Enkhuizen is begeleid door archeologen van Archeologie West-Friesland en heeft zeer veel gegevens opgeleverd. Zo werden de oudste huizen van de stad uit het mid....
Middeleeuwse resten gevonden in Domburg   De nieuwbouw van obs De Golfslag Domburg gaat binnenkort van start. De nieuwe locatie is bijzonder. Het is de plek waar rond 1000 na Chr. één of meer families gewoond hebben. Er zijn resten gevonden van een....
Zware regenval legt vroegmiddeleeuws schip bloot   In Leidsche Rijn in de gemeente Utrecht zijn twee bijzondere vroegmiddeleeuwse schepen gevonden. Eén daarvan is een boot van 15 meter lang uit omstreeks 750 na Chr. Het is voor het eerst in Nederland dat ....
Licht aan boord   Tot 14 februari 2011 is in het Nationaal Scheepsarcheologisch Depot in Lelystad een nieuwe publiekspresentatie te zien: Licht aan boord. In dit historisch overzicht van scheepsverlichting is een selectie uit de circa 33.000 voorwerpen uit het d....
Nog één keer dwars door de dijk   Door de Westfriese Omringdijk worden deze zomer sleuven gegraven voor archeologisch onderzoek. Op woensdag 1 september biedt het hoogheemraadschap belangstellenden nog één keer de gelegenheid om tussen....
info@vindmagazine.nl
+31 (0)229 82 02 14

Administratie: te bereiken
op maandag, woensdag
en donderdag.

I.v.m. de kerstvakantie
zijn wij gesloten tot maandag
8 januari. Voor dringende
zaken/vragen of bestellingen
kunt u malen naar
administratie@vindmagazine.nl

Postadres:
Postbus 360
1620 AJ Hoorn

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn