Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
Het is dit jaar 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon. Willem van Oranje speelde een belangrijke rol in deze Nederlandse Opstand en legde de basis voor het ontstaan van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. 
Ter gelegenheid van dat jubileum wordt op maandag 23 april de website 80jaaroorlog.nl gelanceerd, die een overzicht geeft van alle activiteiten en locaties in Nederland die met deze strijd te maken hebben. Van nagespeelde veldslagen tot theaterstukken en van bevrijdingsfestivals tot debatten. De initiatiefnemers willen met de website zoveel mogelijk organisaties in Nederland de mogelijkheid geven aan te haken om zo in gezamenlijkheid met het publiek stil te staan bij deze cruciale periode in de Nederlandse en Belgische geschiedenis.