Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.

In Museum In ’t Houten Huis te De Rijp loopt momenteel een unieke tentoonstelling over een onderzoek naar Noord-Nederlandse majolica uit de Gouden Eeuw.
Aanleiding voor deze tentoonstelling is de samenwerking met de heer Pieter Jan Tichelaar uit Makkum bij zijn onderzoek en nieuwe uitgifte van zijn boeken over majolica. De tentoonstelling, die duurt tot en met 26 maart 2017, toont niet minder dan 40 schotels. In het najaar gaat een tweede tentoonstelling van start. In totaal worden er dan zo’n 200 schotels en borden geëxposeerd. Bij beide tentoonstellingen is de heer Tichelaar gastconservator.