Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.

Eeuwenlang was het water vijand én bondgenoot van de Markers: enerzijds vaak overstromingen, anderzijds de visserij als belangrijkste bron van inkomsten. In 1916, nu een eeuw geleden, ging het goed mis: hoogtij en een zware noordwesterstorm joegen het zoute water van de Zuiderzee over de dijken.

Hoewel men op Marken rekening hield met overstromingen -de woningen stonden op terpen of palen- spoelden er huizen weg en vielen er zestien slachtoffers te betreuren. Het waterpeil bereikte een hoogte van 2.90 meter boven NAP, waardoor vrijwel het hele eiland onder liep, ook de plek waar het Marker Museum staat. Tot en met 1 november 2016 is in het museum een tentoonstelling te zien over de grote watersnood. De vele geëxposeerde foto’s vertellen een droevig verhaal.

 

Marker Museum

Kerkbuurt 44-47, Marken 

www.markermuseum.nl