Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.

Stepping Through Time:
Hommage aan Olaf Goubitz (1934-2007)

Expositie in het Nederlands Leder en Schoenen Museum


In 1974 wekten grote balen archeologisch leer de interesse van een medewerker van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Dit leer was, evenals talloze andere vondsten die destijds werden onderzocht en geconserveerd op het R.O.B., afkomstig van opgravingen in Dordrecht. Het leer, voornamelijk ongedefinieerde fragmenten, werd destijds vooral als afval beschouwd en zodoende niet nader bestudeerd. De eerder genoemde medewerker, ingehuurd als tekenaar van keramiek en aardewerk vondsten, doorzocht in zijn lunchpauzes de balen en ontdekte de losse onderdelen van diverse middeleeuwse schoenen. Hij slaagde erin een aantal schoenen te reconstrueren en wist met een kinderschoentje de aandacht van de directie te wekken. Een nieuwe discipline binnen het R.O.B., archeologische lederconservering, was geboren. De betrokken medewerker werd belast met het uitzoeken, conserveren en documenteren van het gevonden materiaal. Door de enorme inzet die hij daar toe aan de dag legde, de talloze publicaties en zijn gedrevenheid om zijn opgedane kennis te delen, groeide hij uit tot één van 's werelds meest gerespecteerde deskundigen op het gebied van archeologisch leder. Talloze schoenhistorici werden door hem ingewijd in de fijne kneepjes van onderzoek en conservering. Zijn naam: Olaf Goubitz.

 

De tentoonstelling ‘Stepping Through Time; Hommage aan Olaf Goubitz' in het Nederlands Leder en Schoenen Museum toont de ongeëvenaarde passie van een autodidact voor het reconstrueren, het documenteren en restaureren van archeologische ledervondsten maar tevens ook het gevoel voor detail van een humoristische en artistieke man. Dat Goubitz ook een zeer vaardig schrijver was, getuigen de talrijke publicaties over archeologische ledervondsten van zijn hand. Dat Goubitz in zijn onderzoekswerk geen onderscheid maakte tussen afval en topstuk wordt in deze expositie meer dan duidelijk! In de expositie zullen bijzondere archeologische vondsten als een 16de eeuws leren wambuis, middeleeuwse schoenen, mes- en zwaardschedes, regenleertjes en drie tepelstukken getoond worden naast replica's van o.a. schoenen en prehistorische ‘bikinibroekjes én tekeningen, aquarellen en houtsnijwerkjes van de hand van Goubitz.

 

De naam van de tentoonstelling is ontleend aan het boek ‘Stepping Through Time' dat voor velen in de wereld van historisch schoeisel en archeologie een onontbeerlijke leidraad is voor datering en documentatie.

 

‘Stepping Through Time: Hommage aan Olaf Goubitz (1934-2007)'
4 oktober 2009 t/m 10 januari 2010. Nederlands Leder en Schoenen Museum Waalwijk. Kijk voor meer informatie op www.schoenenmuseum.nl