Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
Bij de Stichting Papiergeschiedenis is ‘Vijftig historische riemkappen’ verschenen. Het door papier-experts Theo en Frans Laurentius vervaardigde boekje geeft een afbeelding en beschrijving van 50 riemkappen uit de collectie van beide auteurs. Een riemkap is het verpakkingsvel dat om 480/500 vel papier werd gevouwen. Op dit wikkel treft men een afbeelding van het watermerk en vaak de gegevens van de papiermaker aan. De riemkappen bieden aldus een bijzonder inzicht in de geschiedenis van de fabricage en verspreiding van papier.

De auteurs hebben nu een grote verzameling van dit materiaal overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, die een paar jaar geleden al een vergelijkbare collectie van deze verzamelaars mocht ontvangen. De verzameling biedt een belangrijk inzicht in watermerken, papiersoorten en allerlei toepassingen van papier: van behangmonsters tot papieren hoedendozen uit de 18de eeuw, monsterboekjes, sierpapier, sigarettenvloei, etc..

Theo en Frans Laurentius 'Vijftig historische riemkappen'
Stichting Papiergeschiedenis Nederland
ISBN 978-90-824085-0-8