Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
In 2012 en 2013 zijn in de oude dorpskern van Nieuwveen (Zuid-Holland) opgravingen gedaan. De plaatselijke oudheidkundige vereniging vertelt dat een archeologisch bureau de kans op vondsten niet groot achtte, waarop amateurarcheologen in samenwerking met de AWN ook opgravingen hebben gedaan: ‘Deze unieke samenwerking heeft vondsten opgeleverd die de verwachtingen ver overtroffen’.

De bodemvondsten worden nu tentoongesteld in de Oudheidkamer in Nieuwveen. Naast een grote hoeveelheid gebruiksaardewerk uit de 17de en 18de eeuw zijn ook bijzondere metalen voorwerpen te zien, zoals een muntgewicht uit 1575, gespen en munten. Verder vele tabakspijpen, borden van Werra-aardewerk en tegels. De vondsten zijn eeuwenlang goed in het (Nieuw)veen geconserveerd en geven een interessant beeld van het huishouden in de 17de en 18de eeuw.

De bodemvondsten zijn te zien in de Oudheidkamer, Kerkstraat 31 in Nieuwveen. Geopend op zondag van 14.00-16.00 uur en woensdagavond van 19.30-21.30 uur. Meer informatie via www.historischekringliemeer.nl.