Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.

Keramiekmuseum Het Princessehof te Leeuwarden biedt u tot en met 31 december gelegenheid om gratis de tentoonstelling Op de thee te bezoeken.

De twee kerstbomen in de centrale hal van het museum zijn niet getooid met kerstballen maar met theekopjes, helemaal in de sfeer van de expositie. Iedereen die deze maand een theekopje inlevert bij het museum mag gratis naar binnen. Hierbij wel de waarschuwing dat het kopje eigendom blijft van het museum. De tentoonstelling loopt tot en met 31 mei 2015.