Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
Het Groninger Museum heeft het schilderij Gezicht op de noordmuur van het koor van de Nicolaikerk te Appingedam (2012) van Henk Helmantel aangekocht. Directeur Andreas Blühm had al eerder aangegeven graag een werk van de kunstenaar in de collectie te hebben.

Volgens hem is ‘Helmantel een kunstenaar die weliswaar oppervlakkig gezien in de stijl van de oude meesters werkt, maar zijn zijn composities en kleurgebruik wel degelijk door de moderne en abstracte kunst beïnvloed’. Hoewel twee eerdere directeuren jarenlang volhielden dat het werk van de kunstenaar niet in het museum zou thuishoren, heeft dit fraaie schilderij van een Gronings monument zijn bestemming gevonden. Het schilderij is aangekocht met financiële steun van de BankGiro Loterij.