Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
Onder wetenschappers en hoogwaardigheidsbekleders was het in de 16de en 17de eeuw ‘bon ton’ om een verzameling aan te leggen waarin de rijkdom en de diversiteit van de natuur en de menselijke cultuur werd getoond. Met name vreemde en exotische voorwerpen waren bij deze verzamelaars erg in trek. Vandaar de naam ‘rariteitenkabinet’.

Stadsdokter Bernardus van den Broecke, beter bekend onder zijn Latiijnse naam Bernardus Paludanus, legde rond 1600 in Enkhuizen een verzameling aan die faam genoot in heel Europa. Van heinde en ver kwamen wetenschappers, vorsten en bisschoppen naar zijn bomvolle huis om zich te vergapen aan zijn enorme collectie gesteenten, mineralen, schelpen, exotische dieren en voorwerpen van vreemde volkeren. Onder de gasten, die allemaal een aandenken achterlieten in een album amicorum, waarvan de mooiste pagina’s in de expositie te zien zijn, waren ook de Prinsen van Oranje Maurits en Frederik Hendrik.

Het Westfries Museum heeft op basis van catalogi uit de tijd van Paludanus en met hulp van het eigentijdse Rariteitenkabinet Natural Choice uit Den Haag het ‘cabinet van vreemdigheden‘ van de Enkhuizer stadsdokter gereconstrueerd. De tentoonstelling loopt van 27 september t/m 7 december.

Westfries Museum, Rode Steen, Hoorn. www.wfm.nl.