Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
Op 18, 19 en 20 april a.s. vindt in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch de jaarlijkse Restauratiebeurs plaats. De beurs brengt weer een boeiend programma met lezingen, debatten, workshops, presentaties e.d. Deze programma's zijn voor de bezoekers vrij toegankelijk.

Op de beursvloer worden objecten van o.a. de Mobiele Collectie Nederland tentoongesteld. Na de succesvolle thema’s van de vorige beurs wordt ook nu weer veel aandacht gegeven aan en accenten gelegd op actuele thema’s. Voor dit jaar komen onder meer de volgende thema’s op het programma:

- Dag van het digitale erfgoed: hoe gaat de erfgoedwereld om met de digitale toekomst?
- Dag van de herbestemming: in het regeerakkoord wordt herbestemming expliciet genoemd als punt van aandacht bij monumenten, evenals bij het behoud van religieus erfgoed.
- Dag van het interieur: inspectie, restauratie, behoud.

www.restauratiebeurs.nl