Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.

Het Statenlogement in Hoorn, beter bekend als ‘Statenpoort’, heeft verschillende gebruikers gehad die elk hun sporen hebben nagelaten. In de beginperiode, van 1385 tot de 16de eeuw, is het Statenlogement eigendom van de kerkelijke macht en bood het onderdak aan fraters, en later zusters. Als gevolg van de Reformatie vervalt het in 1573 aan de overheid, waarna het als logeerplek wordt gebruikt door leden van het ‘College van de Gecommitteerde Raden’. Eind 18de eeuw wordt het gebouw in gebruik genomen als stadhuis van Hoorn en als thuishaven voor de burgerwacht. In 1850 wordt het voorste deel verbouwd om het kantongerecht te kunnen huisvesten, en in 1921 vestigt de Kamer van Koophandel zich in het pand. Momenteel is het in gebruik als kantoorruimte. Op 20 oktober van 10.00 tot 17.00 uur is het Statenlogement geopend voor publiek. Om 10.30 uur, 12.00 uur en 14.00 uur worden er rondleidingen gegeven door Vereniging Oud Hoorn, waarbij onder andere de indrukwekkende ‘Scheepenkamer’ kan worden bezichtigd. Om 13.00 uur zal er een Kloosterwandeling starten door het oude centrum van Hoorn.

Meer informatie over het monument: www.statenlogement.nl