Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
Onlangs hebben de directeuren Jan Jaap de Graeff van Natuurmonumenten en Cees van ‘t Veen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Hierdoor kunnen verschillende gebieden en gebouwen in Nederland in hun oorspronkelijke cultuurhistorische staat worden behouden, gerenoveerd en hersteld, waardoor bezoekers opnieuw kunnen genieten van het erfgoed zoals het ooit bedoeld was.

In het uitvoeringsprogramma dat hoort bij de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst is zowel aandacht voor uitwisseling en ontwikkeling van kennis tussen beide organisaties, maar ook voor publieksgerichte activiteiten.

De eerste versie van het convenant uit 2004 was vooral gericht op archeologie, maar is nu verbreed met historische gebouwen, inclusief hun interieurs, monumentaal groen en historische cultuurlandschappen.

Eén van de projecten van het uitvoeringsprogramma is de restauratie van kasteel Eerde. Een eerder geslaagd gezamenlijk project is de visualisering van de Romeinse villa op de Sint Jansberg in het Limburgse Gennep. Door middel van een stalen skelet is zichtbaar gemaakt hoe het gebouw er bijna 2000 jaar geleden uitzag.

 

info@vindmagazine.nl
+31 (0)229 82 02 14

Administratie: te bereiken
op maandag, woensdag
en donderdag.

I.v.m. de kerstvakantie
zijn wij gesloten tot maandag
8 januari. Voor dringende
zaken/vragen of bestellingen
kunt u malen naar
administratie@vindmagazine.nl

Postadres:
Postbus 360
1620 AJ Hoorn

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn