Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.

Tot en met 16 september 2012 is in het Allard Pierson Museum de dubbel- tentoonstelling Paard & Ruiter - Van Homerus tot Djenghis Khan te zien.
De impact van paard en ruiter in de Griekse wereld en Centraal Azië staat hierbij centraal, waarbij twee culturen onder de loep worden genomen.

Een nomadisch, vroeger gevreesd, volk op de steppe van Azië en een in steden gevestigde, invloedrijke samenleving rond de Middellandse Zee, die wij kennen als de bakermat van onze huidige Westerse beschaving. Twee tot de verbeelding sprekende culturen met als iconische start- en eindpunten Homerus en het Mongoolse wereldrijk van Djenghis Khan.

Het Allard Pierson Museum confronteert en combineert met de dubbeltentoonstelling Paard & Ruiter - Van Homerus tot Djenghis Khan voor het eerst zijn eigen klassieke collectie met vondsten uit een periode en gebied dat normaal niet bestreken wordt. Voor de tentoonstelling geldt een toeslag van € 3 naast de normale toegangsprijs.