Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
In het artikel ‘Meerwaarde door mooie verhalen' door Cas Wichers jr. (Vind nr. 5) werd bij het interview met antiquair Theo Daatselaar op pagina 40 een verkeerd bijschrift geplaatst.

Het afgebeelde schilderij ‘Valkenjacht op het Loo' is niet van Pierre Louis Dubourq maar van Henri de Montpézat. Om volledig te zijn: ‘Valkenjacht op het Loo met Koningin Sophie, haar  zoons Willem en Maurits, Karel Alexander van Saksen-Weimar en diens echtgenote prinses Sophie,  links op de voorgrond Willem III. Maker: Henri August d'Ainecy comte de Montpézat (1817-1859). Datering: aanleiding voor het groepsportret is mogelijk het feestelijke jaar 1849, toen Koning Willem III (1817-1890) werd ingehuldigd als nieuwe president van het gezelschap en koningin Sophie  (1818-1877) tot beschermvrouwe werd benoemd. De schilder Montpézat verbleef in de jaren 1848-49 in Den Haag.

 

Exposities:
• Rijksmuseum Paleis Het Loo, Apeldoorn, in bruikleen gedurende periode 1 april 1985 tot en met 1 november 1985, tijdelijke bruikleen in Oostvleugel
• Rijksmuseum Paleis Het Loo, Apeldoorn, expositie ‘De Valkerij op het Loo, The Royal Loo Hawking Club', 22 november 1986 tot en met 22 februari 1987 (onder de titel ‘Koninklijk gezelschap bij de Valkenberg op het Wieselse Veld').