Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
Hoewel er sinds de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) veel is verbeterd, geven de Vereniging van vrijwilligers in de archeologie en de Federatie Instandhouding monumenten in een brief aan staatssecretaris Zijlstra van OCW aan nog de nodige zorgen te hebben.

Zo constateert men weinig zicht te hebben op de kwaliteit van gemeentelijke archeologische monumentenzorg en wordt er aangegeven dat opdrachtgevers en burgers weinig houvast hebben bij het beoordelen van archeologische bedrijven. Beide organisaties concluderen ten slotte dat bijdragen van amateurarcheologen en vrijwilligers te weinig aandacht krijgen en veel meer kunnen worden benut.

Lees hier de brief