Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
Als aanvulling op de gelijknamige expositie (tot 6 mei) verzorgt het Frans Hals Museum een viertal lezingen. 20 januari bijt Anna Tummers -conservator van het museum en samensteller van de tentoonstelling- de spits af met een algemene inleidende lezing over De Gouden Eeuw. 17 februari belicht Rudolf Dekker het onderwerp humor, zoals te zien is op diverse schilderijen op de tentoonstelling. Marieke de Winkel neemt op 16 maart de feestkleding onder de loep en Herman Pleij sluit de serie af met het onderwerp ‘Feesten om te overleven'. Hij vertelt op zeer boeiende wijze dat feesten onlosmakelijk verbonden zijn met de Hollandse cultuur.

Voor informatie en reserveren www.franshalsmuseum.nl.