Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
Op de afdeling ‘Archeologie van Nederland' van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden opent op 16 december de tentoonstelling ‘100.000 uur archeologie. Verzamelen op de Veluwe'.

Te zien is de collectie van amateurarcheoloog en verzamelaar Eduard Zuurdeeg. Die omvat honderden stenen pijlpuntjes en scherven, maar ook oud aardewerk, klokbekers en bijlen, grote maalstenen, Romeinse munten en middeleeuwse wijnflessen. Zuurdeegs collectie is het resultaat van 60 jaar intensief verzamelen. De verzameling vormt een uniek archeologisch document, dat het verhaal vertelt van 50.000 jaar bewoning op en rondom de Veluwe. De expositie is te zien tot 18 november 2012.

De voorwerpen en documentatie van Zuurdeegs verzameling staan symbool voor de passie en inzet van de amateurarcheologen in Nederland. Hun kennis en inzet is van onschatbare waarde voor dit vakgebied. Niet alleen vanwege de ontdekking van voorwerpen en nieuwe vindplaatsen, maar ook voor de bescherming van het Nederlands archeologisch erfgoed in het algemeen. Met deze tentoonstelling (als onderdeel van de vaste afdeling ‘Archeologie van Nederland') beoogt het Rijksmuseum van Oudheden zowel amateurarcheologie en wetenschap, als regionale en nationale archeologie nader bijeen te brengen.