Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
De AWN is als vereniging voor amateurarcheologen al 60 jaar actief. De 23 afdelingen verspreid over heel Nederland dragen daar ieder op een eigen wijze aan bij. De 60-jarige vereniging wil dit bijzondere jubileum vieren met al haar leden, betrokkenen bij andere erfgoedinstellingen en belangstellenden in de archeologie. Met de viering wil men alle leden en samenwerkingspartners bedanken voor hun inzet.

De jubileumdag, met het thema Archeologie als passie, wordt gehouden op 24 september a.s. in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
 
Deze dag heeft een gevarieerd programma met lezingen, debat, workshops, een informatiemarkt, speeddaten, historische muziek en levende historie. Natuurlijk kunt u ook een kijkje nemen bij de tentoonstelling Archeologie van Nederland van het RMO.
Het definitieve en volledige programma is te vinden op de website van de AWN:
www.awn-archeologie.nl.