Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
Sinds kort zijn er in het Frans Hals Museum acht nieuwe werken te zien: zeven bruiklenen en één aankoop. Uitzonderlijk is vooral het vrouwenportret van Frans Hals dat het museum in bruikleen heeft gekregen.

Het schilderij was lange tijd ernstig overschilderd. De grote Frans Hals-kenner Seymour Slive categoriseerde het schilderij in 1974 nog als ‘twijfelachtig'. Het werk is inmiddels gerestaureerd en Hals' schildertechniek is weer duidelijk zichtbaar. Het is voor het museum het tweede vrouwenportret van Frans Hals in de collectie, naast zes mannenportretten en de grote groepsportretten van schutters en regenten van zijn hand. Naast dit vrouwenportret kreeg het museum ook twee landschappen van Jacob van Ruisdael, twee schilderijen van Jan Steen en werken van Pieter van Roestraten, Richard Brakenburg en Jan van Goyen in bruikleen. De jongste bruikleen is een Winterlandschap van Jan van Goyen uit 1655, een prachtige aanvulling op de twee zomerlandschappen die het museum al in de collectie heeft.