Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
Het Rijksmuseum Twenthe opent op 2 juli de zomertentoonstelling 'Nieuw in Enschede. Particuliere verzamelaars en Rijksmuseum Twenthe'. Er zijn werken uit particuliere collecties te zien die recent aan het museum zijn geschonken of in bruikleen zijn gegeven. Dit maakt het een echte verzamelaarstentoonstelling.


De aanwinsten lopen uiteen van moderne schilderijen en hedendaagse tekeningen tot prenten en zilver uit de 18de eeuw. In een audiotour vertellen de verzamelaars zelf over hun collectie. Ze vertellen over hun liefde voor de kunst, de drang tot verzamelen en hun beweegredenen om hun collectie uiteindelijk in Rijksmuseum Twenthe onder te brengen.

 

De tentoonstelling loopt tot en met 28 augustus 2011.