Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
In Heiloo zijn unieke sporen ontdekt van mensen die meer dan 3000 jaar geleden leefden op de hoog gelegen strandwal. De opgravingen geven een compleet beeld van het cultuurlandschap dat de vroege bewoners van Zuiderloo tijdens de bronstijd gemaakt hebben.

Zo is er een eeuwenlang gebruikte grafheuvel met mensenlijke crematieresten gevonden. De grafheuvel bestaat uit twee lagen, waarvan de oudste laag waarschijnlijk stamt uit de Midden Bronstijd. Het bestaat uit een dubbele palencirkel met een doorsnede van acht meter. Eeuwen later is deze grafheuvel opgehoogd.

 

Een andere bijzondere vondst is een stenen hamerbijl. Het gaat om een 'Nackengebogene Axt' (gebogen nekbijl) en dateert uit de Late Bronstijd tot en met de Midden IJzertijd. Een zeldzaam object in Nederland. De steel van twintig centimeter steekt nog in de bijl en deze is gemaakt van het hout van de Hondsroos. Dit wijst op een ritueel gebruik, aangezien dit hout te broos is voor gebruik als bijl.

 

De opgravingen vinden plaats voorafgaand aan de ontwikkeling van de nieuwe wijk Zuiderloo.