Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
Bij Schellinkhout, vlakbij Hoorn, is een buitendijkse boerderij opgegraven uit de 16de-17de eeuw. De funderingen zijn nog vrij gaaf aanwezig en rondom de boerderij zijn meer bijzondere vondsten gedaan zoals versierde borden en fraai glaswerk.

 

De boerderij stond buiten de West-Friese Omringdijk, slechts gescheiden van de Zuiderzee door een lage zomerdijk. De grond was hier waarschijnlijk erg vruchtbaar, waardoor de boeren dit risico namen.

 

Archeologie West-Friesland heeft de vondst verricht in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat bezig is met een dijkversterking. Volgens het Hoogheemraadschap stonden er buiten de dijk ongeveer zes boerderijen. Uiteindelijk zijn deze door de zee verwoest.

 

De vondsten zullen in het najaar getoond worden tijdens de Open dag van het Hoogheemraadschap in Oosterleek.

 

Interview met archeoloog Michiel Bartels op RTVNH