Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
Een Romeinse platbodem van 23 meter die in 2003 werd opgegraven in de Meern, is het eerste compleet archeologische scheepswrak dat in Nederland wordt geconserveerd door het in een chemische oplossing te dompelen.

Normaal moet een scheepswrak natgehouden worden om het te conserveren, anders gaat het hout rotten. Voor dit wrak wordt polyethyleenglycol gebruikt, waar eerder wel onderdelen van wrakken mee werden behandeld. Duitsland was het eerste land die er een heel schip mee conserveerde. Het is een wasachtige substantie en het voorkomt dat het hout beschadigd raakt door zuurstof.

 

Het schip is gebouwd rond 18 na Christus en waarschijnlijk rond 180 na Christus gezonken in het voormalige stroomgebied van de Rijn. Dit was tot aan de Middeleeuwen de hoofdstroom van de Nederrijn.

 

info@vindmagazine.nl
+31 (0)229 82 02 14

Administratie: te bereiken
op maandag, woensdag
en donderdag.

I.v.m. de kerstvakantie
zijn wij gesloten tot maandag
8 januari. Voor dringende
zaken/vragen of bestellingen
kunt u malen naar
administratie@vindmagazine.nl

Postadres:
Postbus 360
1620 AJ Hoorn

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn