Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
Het Louis Couperus museum presenteert 'Inspiratie uit Nederlands-Indië: Louis Couperus, Isaac Israels, en H.P. Berlage'. Deze tentoonstelling laat schilderijen, schetsen, tekeningen en beschrijvingen zien van de drie kunstenaars.

 

In de jaren 1921 - 1923 trokken de schrijver Louis Couperus (1863 - 1923), de schilder Isaac Israels (1865 - 1934) en de architect H. P. Berlage (1856 - 1923) alle drie naar Nederlands-Indië. Couperus schreef artikelen voor de Haagsche Post, die later werden gebundeld in het boek 'Oostwaarts'. Israels tekende schetsboeken vol, maakte schilderijen en grafiek en schreef brieven. Berlage schetste de inheemse architectuur en hield een dagboek bij dat pas later werd gepubliceerd: 'Mijn Indische reis, gedachten over cultuur en kunst'.

 

Israels en Couperus ontmoetten elkaar op de boot van Java naar Bali. H. P. Berlage en Couperus hadden al veel eerder met elkaar te maken; aan het eind van de negentiende eeuw ontwierp Berlage twee boekbanden voor Couperus. Tijdens deze tentoonstelling worden hun reisindrukken vergeleken.

 

Louis Couperus Museum
Expositieperiode: 3 juni t/m 6 november