Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.

In het Zeeuws Maritiem muZEEum zijn bijzondere vondsten te zien van de stadsopgraving uit het stadsdeel Scheldekwartier.

 

In de Gouden Eeuw leefden ambachtslieden en arbeiders broederlijk naast kapiteins, handelslieden en bewindhebbers. Vlissingen beleefde in de 17e en in de eerste helft van de 18e eeuw een grote economische bloei onder impuls van de beruchte kaapvaart en de succesvolle koopvaardij van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en vooral de West-Indische Compagnie.

 

De verschillende soorten vondsten, zoals aardewerk schalen, bakken, ander servies en huisraad, geven een interessant beeld van het dagelijks leven van arme en rijke bewoners van dit stadsdeel. Er zijn ook zeldzame topstukken te zien zoals een porseleinen bord uit Japan en een faience schaaltje uit Italië. De vondsten zijn in 2007 en 2008 gevonden bij een grote stadskernopgraving.