Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.

Grebbelinie wordt rijksmonument

 

De Grebbelinie, de belangrijkste verdedigingslinie van Nederland, wordt op 18 april door staatssecretaris Halbe Zijlstra aangewezen tot rijksmonument.

 

De Grebbelinie loopt vanaf de Nederrijn bij Rhenen noordwaarts tot aan Spakenburg. Oorspronkelijk werd de waterlinie aangelegd om het lage gebied tussen de Grebbeberg en de voormalige Zuiderzee onder water te kunnen zetten wanneer de vijand vanuit het oosten optrok. De liniewal, forten, kaden, sluizen, bunkers, tankgrachten en versperringen zijn nog altijd zichtbaar in het landschap.

 

Directeur Cees van 't Veen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: “De Grebbelinie omvat drie tijdlagen die vandaag de dag nog volop zichtbaar en herkenbaar zijn. Het is een ingenieus ontworpen verdedigingsstelsel, dat onlosmakelijk met het landschap verbonden is en vanaf de 18e eeuw herhaaldelijk is ingezet. In 1939 werd het gebied tussen Rhenen en Spakenburg nog onder water gezet en is er hevig gevochten. De Grebbelinie is dus een uniek monument.”

 

De staatssecretaris brengt eerst een werkbezoek aan de grootste fortificatie van de Grebbelinie, Fort aan de Buursteeg. Aansluitend zal hij de Grebbelinie officieel de status van rijksmonument toekennen. Daarmee wordt de wens vervuld van de Stichting Grebbelinie, die al jaren ijvert voor onderzoek naar en behoud van de waterlinie.