Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.
PAN Amsterdam is dit jaar zeer goed verlopen. Dat blijkt onder meer uit het aantal verkopen: ‘Een belangrijke graadmeter voor de Nederlandse kunsthandel’.
Onder wetenschappers en hoogwaardigheidsbekleders was het in de 16de en 17de eeuw ‘bon ton’ om een verzameling aan te leggen waarin de rijkdom en de diversiteit van de natuur en de menselijke cultuur werd getoond. Met name vreemde en exotische voorwerpen waren....
Achter de gevel van een rijksmonument aan de Oude Delft zijn bijzondere schilderingen van een jachttafereel op houten plafondbalken aangetroffen.
In deze uitgave 48 pagina’s extra! Alles over PAN Amsterdam: de topstukken, de achtergronden. Een terugblik op Vinds Archeologiedag: ontdek de rijke oogst aan bodemvondsten. Veel nieuws en een speciale lezersactie.
Flevoland is het grootste droge scheepskerkhof ter wereld, met zo’n 430 scheepswrakken. Slechts af en toe wordt een scheepswrak opgegraven, maar op zaterdag 23 augustus kan worden bekeken hoe een scheepsopgraving wordt uitgevoerd...
In Kasteel Radboud wordt op zaterdag 16 augustus een Archeologiedag gehouden van 11.00-16.00 uur. Laat uw eigen bodemvondst beoordelen door een archeoloog en/of fotograferen door een fotograaf. Ontdek hoe metaaldetectors werken.
Het Fries Museum vraagt tien topontwerpers om zich te laten inspireren door design uit de Gouden Eeuw. Werk van onder meer Marcel Wanders, Studio Job en Koos Breukel is naast voorwerpen uit de 17de eeuw geplaatst.
Het schilderij Sint Praxedis van Johannes Vermeer heeft onlangs bij een veiling van Cristie's in Londen omgerekend ongeveer 7,8 miljoen euro opgebracht. Dat heeft het veilinghuis laten weten.