Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.

Archeologische vondsten Oude Goirleseweg


De materialen die de archeologen hebben gevonden bij opgravingen aan de Oude Goirleseweg komen uit de vroege middeleeuwen.De gemeente maakt tijdens een persconferentie op 6 september bekend wat er precies gevonden is. Het zou gaan om sporen van een middeleeuwse nederzetting. De vroege middeleeuwen liepen van de vierde tot en met de tiende eeuw na Christus.

 

HaVeP terrein

De materialen zijn gevonden op het terrein van voormalige HaVeP fabriek. Op het, vier hectare grote terrein, is archeologisch onderzoek gedaan omdat er nieuwbouw is gepland van 150 woningen. Archeologen van ARCHOL BV uit Leiden voeren het onderzoek uit. Er is in het gebied rond de Oude Goirleseweg al eerder gezocht naar sporen uit het verleden. Dat gebeurde door grondboringen en het graven van sleuven. Daarbij zijn sporen gevonden uit de Romeinse tijd (15 voor tot 450 na Christus) en de Middeleeuwen (1050 - 1250).

 

Bron: Gemeente Tilburg