Praat mee met Vind magazine en gebruik #vindmagazine
Welke onderwerpen zou u graag meer belicht willen zien in Vind magazine, geef hieronder uw voorkeur.

In het Dordrechts Museum is tot 8 maart 2020 een solotentoonstelling te zien van Susanna Inglada (Spanje, 1983), winnares van De Scheffer 2019, een aanmoedigingsprijs voor jonge in Nederland werkzame beeldend kunstenaars.

Deze prijs wordt eens per twee jaar uitgeschreven door de Vereniging Dordrechts Museum. Susanna Inglada’s werk bestaat uit beeldfragmenten van lichamen en scènes van mensen die met elkaar dansen, spelen, of op een bepaalde manier verwikkeld zijn in lichamelijk getouwtrek. In iedere tentoonstelling combineert zij bestaand en nieuw werk tot een ‘verhaal’; als een hoofdstuk van een boek. Gefascineerd door historische en actuele machtsposities, bevraagt zij op humoristische wijze herkenbare menselijke verhoudingen.