In het Dordrechts Museum is tot 8 maart 2020 een solotentoonstelling te zien van Susanna Inglada (Spanje, 1983), winnares van De Scheffer 2019, een aanmoedigingsprijs voor jonge in Nederland werkzame beeldend kunstenaars.

In het Dordrechts Museum is tot 8 maart 2020 een solotentoonstelling te zien van Susanna Inglada (Spanje, 1983), winnares van De Scheffer 2019, een aanmoedigingsprijs voor jonge in Nederland werkzame beeldend kunstenaars.

Deze prijs wordt eens per twee jaar uitgeschreven door de Vereniging Dordrechts Museum. Susanna Inglada’s werk bestaat uit beeldfragmenten van lichamen en scènes van mensen die met elkaar dansen, spelen, of op een bepaalde manier verwikkeld zijn in lichamelijk getouwtrek. In iedere tentoonstelling combineert zij bestaand en nieuw werk tot een ‘verhaal’; als een hoofdstuk van een boek. Gefascineerd door historische en actuele machtsposities, bevraagt zij op humoristische wijze herkenbare menselijke verhoudingen.

Administratie
+31 (0)229 74 50 55
te bereiken op maandag,
woensdag en donderdag.
email de administratie

Postadres:
Postbus 360
1620 AJ Hoorn

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn
+31 (0)229 82 02 14
info@vindmagazine.nl