Tegels in de Loods 2010

Tegels in de Loods 2010

Boekpresentatie en (verkoop)expositie

 

Stichting PolderVondsten organiseert dit jaar een unieke “dubbel-presentatie”. Naast de jaarlijkse verkoopexpositie - voorzien van een catalogus met zo'n 300 verschillende 17de-eeuwse wandtegels - houden wij ook het boek “Mensen op Tegels” ten doop. Aan de hand van bijna 400 afbeeldingen levert dit 160 pagina's tellende naslagwerk ons de kennis van beroepen en ambachten en de mens in zijn dagelijkse doen en laten in de Gouden Eeuw. In een tiental hoofdstukken trekt een bonte stoet voorouders aan ons voorbij, niet alleen ambachtslieden en marktkooplui, maar ook marskramers, bedelaars, vissers, muzikanten en kermisgangers... Van de meest interessante tegels uit het boek worden er maar liefst 130 tentoongesteld. De auteur van dit gedegen naslagwerk is tegelkenner bij uitstek A. Vrij.

 

De feestelijke opening van de derde editie van “Tegels in de Loods” en de presentatie van “Mensen op Tegels” vinden plaats zondag 9 mei a.s. om 15.00 uur. De expositie is t/m 30 mei gedurende de zondagen gratis toegankelijk van 10.00 tot 17.00 uur. U bent van harte welkom.

 

Zowel het boek “Mensen op tegels” (€ 39,95, ISBN 978-94-90132-03-3) als de catalogus (€ 5,00) is vanaf 9 mei a.s. verkrijgbaar tijdens de expositie of te bestellen via de webwinkel van onze website www.poldervondsten.nl. Het boek en/of de catalogus wordt/worden dan per omgaande naar u toegestuurd (exclusief verzendkosten).

 

Onze dank gaat uit naar sponsor verzekeringsmaatschappij AXA art, die deze boekpresentatie en tegel(verkoop)expositie mogelijk heeft gemaakt.

 

U bent van harte welkom.

 

Het PolderVondsten team

 

Achter de Vest 2 -B, 1621 GJ Hoorn, 0229 - 247444, www.poldervondsten.nl.

 

 

info@vindmagazine.nl
+31 (0)229 82 02 14

Administratie: te bereiken
op maandag, woensdag
en donderdag.

I.v.m. de kerstvakantie
zijn wij gesloten tot maandag
8 januari. Voor dringende
zaken/vragen of bestellingen
kunt u malen naar
administratie@vindmagazine.nl

Postadres:
Postbus 360
1620 AJ Hoorn

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn