Tot eind augustus is in het Noordbrabants Museum in Den Bosch werk te bewonderen van de Brabantse broers Gerard en Cornelis van Spaendonck, die in het artistieke milieu van Parijs rond 1800 een aanzienlijke positie wisten op te bouwen.

Tot eind augustus is in het Noordbrabants Museum in Den Bosch werk te bewonderen van de Brabantse broers Gerard en Cornelis van Spaendonck, die in het artistieke milieu van Parijs rond 1800 een aanzienlijke positie wisten op te bouwen.
De expositie toont bloemstillevens, miniaturen op snuifdoosjes, gravures met botanische studies, brieven en portretten van beide broers. Met ruim 30 objecten uit eigen collectie bezit het Noordbrabants Museum de grootste collectie werken van beide broers in Nederland. Deze tentoonstelling wordt verrijkt met historische objecten uit de bewogen periode waarin zij leefden.

www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

Administratie
+31 (0)229 74 50 55
te bereiken op maandag,
woensdag en donderdag.
email de administratie

Postadres:
Postbus 360
1620 AJ Hoorn

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn
+31 (0)229 82 02 14
info@vindmagazine.nl