De laatste panelen van Het Laatste Oordeel Foyerpresentatie Stedelijk Museum Alkmaar

De laatste panelen van Het Laatste Oordeel

Foyerpresentatie Stedelijk Museum Alkmaar

9 februari tot 29 maart

 

In 2009 heeft u al twee grote panelen uit het koorgewelf van de Grote Sint Laurenskerk in het Stedelijk Museum Alkmaar van dichtbij kunnen zien. Voordat alle gerestaureerde vakken definitief worden teruggeplaatst, dalen in februari de twee laatste vakken af naar het museum. Nu toch wel het hoogtepunt van 'Het Laatste Oordeel' van Jacob Corneliszoon van Oostsanen: twee panelen die de Hemelvaart van de zielen verbeelden. De restauratoren hebben in de hal van het museum een klein restauratieatelier ingericht. Hier kunt u over hun schouder meekijken naar het restauratieproces. Op onze website staat op welke dagen zij aanwezig zijn.

 

Jacob Cornelisz van Oostsanen werd geboren rond 1470 te Oostzaan. Hij was kunstenaar in de overgangsperiode van gotiek naar renaissance. Zijn vroege werk is voornamelijk laatmiddeleeuws van karakter, zijn latere werk (na 1524) meer renaissancistisch. Hij moet een vrij grote werkplaats gehad hebben, waarin onder andere de beroemde schilder Jan van Scorel zijn leerling was. Bij de gewelfschilderingen in de Grote Kerk zal Cornelis Buys I meewerkend opzichter zijn geweest

 

Sinds 2003 leiden de restauratoren Willem Haakma Wagenaar en Edwin van den Brink de omvangrijke restauratie van de vroeg-16e-eeuwse gewelfschilderingen in de nok van de Grote Sint Laurenskerk. Deze behoren tot de belangrijkste van Nederland, maar hebben veel te lijden gehad van lekkage, verplaatsing en herstelwerkzaamheden. De restauratie wordt uitgevoerd in opdracht van de Stichting tot Behoud van Monumentale Kerken in Alkmaar.

 

De gewelfstukken zijn van 9 februari tot 29 maart in de foyer van het Stedelijk Museum Alkmaar te bezichtigen. Toegang is gratis. Het museum is open van dinsdag t/m zondag van 10 tot 17 uur

 

Meer informatie over de gewelfstukken op www.gewelschilderingalkmaar.nl (website van de restauratoren)

 

www.stedelijkmuseumalkmaar.nl

 

Stedelijk Museum Alkmaar
Canadaplein 1
1811 KE Alkmaar
072-5489789

Administratie
+31 (0)229 74 50 55
te bereiken op maandag,
woensdag en donderdag.
email de administratie

Postadres:
Postbus 360
1620 AJ Hoorn

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn
+31 (0)229 82 02 14
info@vindmagazine.nl