Flevoland is met 430 vindplaatsen van wrakken het grootste droge scheepskerkhof ter wereld en het Maritiem Depot van Batavialand bevat dan ook een collectie van zo’n 40.000 objecten.

Flevoland is met 430 vindplaatsen van wrakken het grootste droge scheepskerkhof ter wereld en het Maritiem Depot van Batavialand bevat dan ook een collectie van zo’n 40.000 objecten. De voorwerpen zijn afkomstig uit de wrakken van schepen die ooit vergingen in de Zuiderzee, Waddenzee en Noordzee. De expositie in het Nieuw Land Erfgoedcentrum toont een selectie van deze voorwerpen. Daarbij laat men zien welke informatie vondsten kunnen bieden en wat je hiermee kunt doen. 

 

Nieuw Land Erfgoedcentrum, Oostvaardersdijk 113, Lelystad

www.nieuwlanderfgoed.nl

Postbus 360
1620 AJ Hoorn
+31 (0)229 82 02 14
info@vindmagazine.nl

Administratie: te bereiken
op maandag, woensdag
en donderdag.

Bezoekadres:
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn